podaruj  dziecku 

radość tworzenia

 

KREACJA   NAUKA    ZABAWA

KLASA VII
Zaprojektuj naklejkę, nalepkę lub znaczek motywem  owada, ptaka lub rośliny .  


RÓŻNE OKREŚLENIA SŁOWA WINIETA
winieta – ozdoba stosowana w drukarstwie
winieta – pasek tytułowy czasopisma
winieta – nalepka (najczęściej na szybę samochodu), stanowiąca dowód wniesienia opłaty
winieta (winietowanie) – wada obrazu fotograficznego
winieta – ozdobny nadruk na odwrocie tekturki, na którą naklejona jest fotografia
winieta (modelarstwo) – mniejsza forma dioramy

Winieta – nadruk, często ozdobny, znajdujący się na odwrocie tekturki, na którą w 2. połowie XIX i na początku XX w. naklejano fotografię. Zawiera nazwisko fotografa lub nazwę atelier i inne informacje na jego temat, a także motywy dekoracyjne.
Motywy dekoracyjne, towarzyszące , były różnorodne, podobnie jak stopień ich rozbudowania. Obok elementów roślinnych i geometrycznych występowały motywy figuralne, takie jak putta, motywy alegoryczne, pejzaże, widok budynku atelier (z zewnątrz lub wewnątrz), wyobrażenia otrzymanych medali, herby. Dekoracje dostosowywano do panującej w danym czasie mody; w okresie secesji chętnie sięgano po motywy wijących się linii, fal czy roślin.

NAKLEJKA, NALEPKA = WINIETA