podaruj  dziecku 

radość tworzenia

 

KREACJA   NAUKA    ZABAWA

.

ARKUSZE

egzamin praktyczny

 egzamin

pytania

pytania

pytania

LINK DO EGZAMINU