podaruj  dziecku 

radość tworzenia

 

Cennik

 • Na każdą kieszeń

 

 

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Trwają od września do czerwca.

 

Zajęcia są bezpłatne  obowiązuje opłata za materiały  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Warsztaty artystyczne są zajęciami pozalekcyjnymi odbywającymi się w roku szkolnym (od września do czerwca)

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1 godziny lekcyjne 

 

 • Zajęcia są bezpłatne -obowiązuje opłata za materiały

 

 • Opłata miesięczna za zajęcia wynosi 20 zł  płatne do 10 każdego miesiąca. Opłata obejmuje wszystkie materiały plastyczne.

 • Średnia miesięczna ilość zajęć  w ciągu roku to 4 spotkania, w przypadku miesiąca w którym jest 5 zajęć lub zajęcia odbywają się 3 razy - opłata pozostają niezmienne (ilość zajęć w ciągu roku zazwyczaj się wyrównuje)

 • Dziecko może uczestniczyć w pojedynczych zajęciach - koszt opłaty za materiały wynosi 6 zł

 • W przypadku pojedynczych  nieobecności istnieje możliwość odpracowania nieobecności po wcześniejszym umówieniu  (w innej grupie) - nie zwracamy opłat za niewykorzystane pojedyncze zajęcia.

 • W przypadku nieobecności dłuższej niż 3 warsztaty będącej wynikiem poważnych zdarzeń losowych (przewlekła choroba, wypadek itp.) uczestnik zostaje zwolniony z opłat za ten okres czasu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu organizatorowi warsztatów.

 • Opłata za materiały uiszczana jest bezpośrednio u prowadzących zajęcia lub na konto Stowarzyszenia Kreatywna Edukacja   48 8741 0004 0007 9732 2000 0010  w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka 

 • Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania warsztatów w przypadku mniejszej ilości uczestników niż 3 dzieci w grupie.

Regulamin

zajęcia w pracowni  w Lublinie

 
 

 

 

 

 

 

wyślij zapytanie

KREACJA   NAUKA    ZABAWA

wyślij zapytanie

Regulamin zajęć odbywających się w szkole

uzgodnienia innego terminu zajęć

zajęcia odbywające się w sobotę

wszystkich wątpliwości  

 podaruj  dziecku  radość tworzenia