podaruj  dziecku 

radość tworzenia

 

Zadanie

 

Zaprojektuj budowle lub miasto , przedstaw dowolny budynek .

poszukaj inspiracji lub przedstaw swój pomysł.

Wykonaj quiz

KREACJA   NAUKA    ZABAWA

Definicja architektury

Architektura to słowo wywodzące się z łaciny, które każdy z nas dobrze z nas i zapewne posługuje się nim w codziennym życiu. Ale właściwie czym jest szeroko pojęta architektura? To ściśle rzecz biorąc nauka oraz sztuka projektowania, a także konstruowania, a następnie wykonywania różnych budowli przestrzennych.

 Ale architektura to nauka, która zajmuje się planowanie przestrzeni użytkowej, która otacza człowieka.

Z kolei architekt to osoba, która kształciła się w tym kierunku oraz posiada odpowiednie uprawienia do planowania i wykonywania różnych budynków.

 

Architekturą możemy nazywać także ogół materialnych obiektów, które są dziełem człowieka i są trwale związane z danym obszarem. Obiekty te mają zaspokajać potrzeby osobiste, a także społeczne człowieka.

Elementem architektury może być rzeźba umieszczona w parku, ławka w ogrodzie, chodnik, dom, most, droga, wiadukt i inne tego typu obiekty.

 

Architektura w różnych dziedzinach

 

Nie ma tylko jednej architektury. Możemy wyróżnić architekturę wnętrz, architekturę krajobrazu, a nawet architekturę procesora i wielu innych dziedzin. Co to wszystko oznacza?

 

 
  1. Architekci krajobrazu muszą wziąć pod uwagę rzeźbę terenu, klimat, glebę, roślinność, kulturę regionu występujące na danym obszarze. To nie tylko tworzenie, ale i ochrona piękna krajobrazu w otoczeniu człowieka.

  2.  

  • Architektura wnętrz – czyli sztuka kształtowania wnętrz, ten rodzaj architektury odnosi się do planowania wystroju i wyposażenia wnętrza.

 

  • Architektura komputera – to sposób, w jaki zorganizowane są wszystkie elementy składające się na komputer.

 

  • Architektura procesora – najważniejsze cechy procesora (budowa i funkcjonalności). Możemy wskazać tu takie składowe jak model programowy procesora oraz mikroarchitektura procesora.

 

 

 

Zadanie 


Zaprojektuj budowle lub miasto , przedstaw dowolny budynek . 

poszukaj inspiracji lub przedstaw  swój pomysł.

Wykonaj quiz

QUIZ najciekawsze miasta Polski